FAQ

 • Alkohol og hjernen

  Alkohol kan skade unges hjerner, som er under udvikling helt frem til 20-års-alderen. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelse og indlæringsevne.

  Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som forgifter hjernen og opløser fedt. Og da hjernen består af fedt, er det skadeligt at drikke meget alkohol.

  Hjernen er ikke færdigudviklet, før man er i starten af 20’erne. Det kan derfor være særligt skadeligt at drikke alkohol, når hjernen stadig er under udvikling.

  Unges hjerner er dårligere rustet til at foretage selvkontrol og risikovurdering. Derfor kommer unge lettere galt af sted, når de indtager alkohol. Samtidig kan det være et problem at lære nye ting, da indlæringscentret bliver påvirket, hvis man har et højt alkoholforbrug.

 • Alkohol og kroppen

  Alkohol er forbundet med mere end 60 forskellige sygdomme, herunder kræft og hjertekarsygdomme.

  Alkohol er kræftfremkaldende. Jo mere man drikker, desto større er risikoen for at få kræft

  Alkohol øger risikoen for brystkræft hos kvinder. Derudover øger alkohol risikoen for kræft i de organer, der kommer direkte i kontakt med alkoholen - det vil sige fra mund til endetarm.

  Alkoholvaner grundlægges i ungdomsårene. Unge, der drikker meget, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre. Og hvis man starter tidligt med at drikke, har man større risiko for at blive afhængig af alkohol som voksen.

  Hvis man drikker meget på én gang – dvs. 5 genstande eller mere – er det særlig skadeligt for både hjerne og krop.

 • Alkohol og myter

  Myte: Andre unge drikker mere, end jeg selv gør. Faktum er, at et mindretal blandt unge drikker over genstandsgrænserne.

  Myte: Alkoholforbruget blandt unge er steget. Faktum: Alkoholforbruget blandt unge er faldet.

  Mange tror, at man bliver ædru af kaffe, dans eller frisk luft. Faktum er, at når først alkoholen er i blodet, kan du intet gøre for at blive ædru i en fart. Det sker i samme tempo, lige meget hvad du laver.

  Alkoholvaner grundlægges i ungdomsårene. Unge, der drikker meget, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre. Og hvis man starter tidligt med at drikke, har man større risiko for at blive afhængig af alkohol som voksen.

  Mange tror, at det er lettere at score, når man er fuld? Faktum er, at du scorer bedst, hvis du er klar i hovedet. Det kan godt være, du får kysset med en eller anden. Men dagen efter kan du måske ikke huske, hvem du kyssede. Eller også ville du ønske, at du ikke kunne huske det.

 • Alkohol og unge

  Alkohol kan skade unges hjerner, som er under udvikling helt frem til 20-års-alderen. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelse og indlæringsevne.

  Alkohol er vanedannende, og udvikling af afhængighed sker særlig hurtigt hos unge.

  Unge, der drikker alkohol, har større risiko for at begynde at ryge og eksperimentere med stoffer.

  Alkohol nedsætter evnen til at begå sig i de konflikter, der kan opstå til fester, og øger risikoen for gøre noget, man fortryder.

  Unge, som starter tidligt med at drikke og som drikker meget kommer i højere grad på skadestuen, udsættes for forgiftning, kommer i kontakt med politiet og kører spirituskørsel.

 • Gode råd

  Jo mere du drikker på én gang, jo mere skader det dit helbred. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man stopper før 5 genstande ved samme lejlighed.

  Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse er 7 genstande om ugen for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd. Holder man sig under denne grænse, har man en lav risiko for at blive syg på grund af sit alkoholforbrug. Højrisikogrænsen er på 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd. Hvis man drikker mere end det, har man en høj risiko for at blive syg på grund af sit alkoholforbrug.

  Drik langsomt, så du når at mærke virkningen, inden det er for sent.

  Drik alkoholsvagt, fx øl i stedet for spiritus.

  Drik kun lidt. Du kan sagtens have det sjovt efter en eller to genstande, og du undgår de negative virkninger af at drikke for meget

  Pas ekstra på, hvis du er pige – piger tåler alkohol dårligere end drenge.

  Bevar overblikket og stop – eller få andre til at stoppe dig – hvis du bliver for påvirket.

  Drik kun, hvis du selv vil – ellers sig fra.

  Lær dig selv at kende – find ud af, hvor lidt alkohol, der skal til for at opnå en positiv effekt og undgå de negative.

  Lad være med kun at drikke alkohol. Drik et glas vand eller en sodavand, hver gang du har dukket en genstand.

  Sådan kan du hjælpe – hvis én, du kender, er ved at få for meget:
  • Fortæl din ven, at han/hun er ved at blive for fuld.
  • Giv din ven et glas vand eller en sodavand.
  • Gå lidt udenfor sammen, så din ven kommer på afstand af flaskerne.
  • Sørg for, at din ven kommer sikkert hjem.